Elektrisch Vervoer
Image default
Auto's en Motoren

De bootverzekering in Nederland, wat moet je erover weten?

Nederland staat uiteraard bekend als een echt waterland. Het hoeft dan ook zeker niet te verbazen dat ontzettend veel mensen er op een bepaald moment voor kiezen om een boot te kopen. Wanneer je een boot aanschaft dien je er natuurlijk wel rekening mee te houden dat hier een bepaalde investering mee gepaard gaat. Het gebeurt dan ook niet zelden dat mensen een lening afsluiten voor het kunnen kopen van hun boot. Om de waarde van je boot te kunnen verzekeren is het afsluiten van een bootverzekering altijd een goed idee. Wil je hier graag meer over te weten komen? Verdiep je dan beslist even in de inhoud van deze pagina!

Hoe kan je een bootverzekering afsluiten?

Het afsluiten van een bootverzekering kan gebeuren op verschillende manieren. In eerste instantie geldt voor het verzekeren van je boot dat je kan kiezen voor een zogenaamde WA-verzekering. Het betreft hier de verzekering die een dekking voorziet voor schade aan derden. Het feit dat je enkel en alleen kan rekenen op een dergelijke dekking heeft als gevolg dat de premie voor deze verzekering aanzienlijk binnen de perken kan worden gehouden. Dat maakt ze voor veel mensen interessant.

De WA-verzekering voor boten is uiteraard niet de enige optie waarover je beschikt. Er bestaan op de markt dan ook nog heel wat meer uitgebreide bootverzekeringen. Wil je graag hebben dat ook de mogelijke schade aan je eigen boot wordt gedekt? Dan zal je willen kiezen voor een WA+ beperkt of een WA+ volledige cascoverzekering. Let wel, het spreekt voor zich dat deze verzekeringen ook een flink stukje duurder zijn in vergelijking met de gewone standaard WA-verzekering.

Welk type bootverzekering is voor jou de interessantste keuze?

De WA-verzekering voor boten is zoals reeds aangegeven sinds jaar en dag een zeer populaire bootverzekering. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat ze slechts een beperkte dekking verleent. Die beperkte dekking maakt dat ze niet voor iedereen even interessant is, integendeel. Bij het bepalen van de voor jou meest optimale bootverzekering is het altijd interessant om rekening te houden met:

  1. De waarde waar je boot over beschikt;
  2. Hoeveel je met de boot gaat varen;
  3. Of je ook van plan bent om bijvoorbeeld wedstrijden te varen;
  4. De persoonlijke voorkeur waar je bootverzekering over beschikt;

Voor de waarde van je boot geldt dat ze eigenlijk de basis legt voor het type verzekering die je gaat afsluiten. Heb je ervoor gekozen om een zeer dure boot aan te schaffen? Dan spreekt het voor zich dat je deze wellicht niet gewoon WA zal willen verzekeren. Is er sprake van een tweedehandse sloep die toch maar een zeer beperkte waarde vertegenwoordigt? Dan weegt de hoge premie van een uitgebreidere boot verzekering wellicht niet op tegen de risico’s die je loopt.

Is je boot verzekeren eigenlijk wettelijk verplicht of niet?

Een zeer belangrijke vraag die veel mensen zich stellen met betrekking tot het al dan niet afsluiten van een bootverzekering heeft te maken met het feit of deze verzekering nu wettelijk verplicht is of niet. Dat is (op moment van schrijven althans) in Nederland niet het geval. Er bestaat dus geen wettelijke verplichting om je boot te laten verzekeren, zelfs niet door middel van een WA-verzekering. Dat deze verplichting niet bestaat zorgt er echter niet voor dat het niet zeer interessant kan zijn om toch het afsluiten van zo’n verzekering te overwegen. Dit omdat:

  • Je alleen op die manier je investering kan beschermen;
  • Er in bepaalde situaties wel degelijk sprake is van een verplichting;

Indien je gaat investeren in de aankoop van een boot zal je vrij snel kunnen vaststellen dat daar toch niet onaanzienlijke kosten aan verbonden zijn. Mocht er zich een schadegeval voordoen spreekt het voor zich dat je niet volledig zelf zal willen opdraaien voor deze kosten, integendeel. Het afsluiten van een verzekering voor je boot is dan ook absoluut een interessante keuze. Let ook op, ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting kan er in andere gevallen wel degelijk een verplichting bestaan. Meer daarover in de onderstaande stukjes van deze pagina.

Wanneer kan een bootverzekering wel vereist zijn?

Het ontbreken van een wettelijke verplichting voor wat het afsluiten van een bootverzekering betreft in Nederland zorgt er niet voor dat je nooit een dergelijke verzekering dient af te sluiten. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat is het niet. Indien je wenst deel te nemen aan een wedstrijd is het bijvoorbeeld zo dat je vaak houder moet zijn van een dergelijke verzekering. Dat is echter niet alles. Ook in andere gevallen moet je zo’n verzekering afsluiten. Denk hierbij concreet aan:

  1. Wanneer je door bepaalde wateren vaart;
  2. Wanneer je wenst aan te leggen in een bepaalde haven;
  3. Indien je wenst deel te nemen aan een wedstrijd;

Het ontbreken van een wettelijke verplichting voor wat een bootverzekering afsluiten betreft in Nederland zorgt er dus niet voor dat je nooit een dergelijke verzekering dient af te sluiten. Hier zal je in de praktijk als eigenaar van een boot altijd rekening mee willen (en moeten) houden.

Hoe zit de situatie in andere (Europese) landen?

Het niet verplicht zijn van een bootverzekering in Nederland doet ook geen afbreuk aan het feit dat er in andere (Europese) landen wel sprake kan zijn van een verplichting. Je hoeft deze landen bovendien ook helemaal niet ver te zoeken. Zowel in Italië, Griekenland als Kroatië, stuk voor stuk zeer populaire vakantielanden geldt er wel degelijk een verplichting voor je boot verzekeren.

De kosten op je bootverzekering drukken? Dat doe je zo!

Tot slot is het natuurlijk vrij logisch dat je zal willen proberen om de premie op je verzekering zo beperkt mogelijk te houden. Verschillende factoren kunnen je daarbij helpen. Zo is het bijvoorbeeld altijd interessant om een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende bootverzekeringen die op de markt verkrijgbaar zijn. Dat is echter niet alles. Daarnaast spreekt het namelijk voor zich dat je ook even grondig de aanwezige dekkingen onder de loep moet nemen en dat je moet nadenken over het eigen risico dat van toepassing is. Door het eigen risico van je bootverzekering te verhogen wordt het mogelijk om de periodieke premie te drukken. Voor veel mensen kan dit best interessant zijn.