Elektrisch Vervoer
Image default
Energie

Hoe zit het nou met biobrandstof?

Wat houdt biobrandstof precies in?

Biobrandstof is een woord dat uit twee termen bestaat: bio en brandstof. Bio is kort voor biologisch. Als iets biologisch is, is dat goed voor het milieu. Dat betekent dat dit een type brandstof is dat milieuvriendelijk is. Brandstof wordt gebruikt om vele soorten motoren aan te drijven. Van machinerie tot transport: veel draait op verbrandingsmotoren. Biobrandstof is de oplossing voor het op een biologische wijze aandrijven van deze apparaten.

Het ontstaan van biobrandstof

Iets dat biologisch is, is dus goed voor het milieu. Biobrandstof is hier een perfect voorbeeld van: dit ontstaat voornamelijk uit organische grondstoffen. Hierbij kun je denken aan dierlijk en plantaardig materiaal. Deze worden samengeperst of verwerkt tot één gezamenlijke synthetische brandstof.

Biobrandstof in vroegere jaren

Wat veel mensen niet weten is dat biologische brandstoffen vroeger ook al gebruikt werden. Hout, gedroogde uitwerpselen en plantaardige oliën dienden als bron van energie voor vele machines. Rond 1900 waren er zelfs al auto’s die rondreden op volledige plantaardige olie. Als we kijken naar verder in de twintigste eeuw zie je dat rond die tijd fossiele brandstoffen werden ontdekt. Aardgas, bruinkool en steenkool zien hier voorbeelden van. Deze waren veel makkelijker te verkrijgen en daarom ook veel goedkoper. Bijna iedereen ging op dat moment over op deze brandstoffen, die uiteraard slecht zijn voor het milieu. De laatste tijd komt het klimaat steeds meer in beeld en wordt het belang van biobrandstof weer ingezien.

Er bestaan verschillende soorten biobrandstof

Biobrandstof is de overkoepelende term voor verscheidene soorten milieuvriendelijke brandstoffen. Zo heb je biogas en biodiesel: allebei biologisch. Als we kijken naar biodiesel zien we dat dit gemaakt wordt van gewassen met veel vet, zoals maïs. FAME en HVO zijn twee soorten biodiesel. De eerstgenoemde is goedkoper maar heeft als nadeel dat het water aantrekt. Dit resulteert op den duur in vorming van alg, wat funest is voor de verbrandingsmotor. HVO is iets duurder maar wel waterafstotend. Een ander type is biogas. Dit wordt gemaakt door mest en afval af te breken en de daarbij vrijkomende stoffen te verwerken.

Biobrandstof is erg duurzaam

Het grootste pluspunt van dit soort brandstof is dat dit hernieuwbaar is. Als je kijkt naar fossiele brandstof zie je dat dat op een gegeven ogenblik opraakt. Daarbij is de biologische variant ook nog eens vele malen beter voor het milieu. Omdat tegenwoordig vrijwel alles is ingesteld op fossiele brandstoffen is een totale overstap naar biologische brandstoffen niet gauw gedaan. Gelukkig is er daarom steeds meer aandacht voor de mogelijkheden van biobrandstof.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/biobrandstof/