Elektrisch Vervoer
Image default
Bedrijven

Roosters maken en uren bijhouden in Shiftbase

Shiftbase is een modern programma met handige functionaliteiten als

Shiftbase bevat aanvullend een slimme app voor urenregistratie. De software is zeker niet branche-gebonden. Bedrijven uit de volgende sectoren werken met Shiftbase: beveiliging, hotel, recreatie, transport, Retail, zorg & welzijn, horeca, productie, facilitaire dienstverlening.

We staan kort stil bij een tweetal van deze sectoren. Allereerst laatstgenoemde. In het Engels wordt wel gesproken van facility services / management. Het gaat om ondersteunende activiteiten in dienst van het primaire proces van een organisatie. Het pakket aan diensten mag breed worden gezien. Van praktisch tot strategisch op zowel individueel als bedrijfsniveau. Het gaat erom allerlei zaken tot in de puntjes te regelen zodat de kerntaken soepel uitgevoerd kunnen worden. Als de facilitaire diensten in orde zijn, voelen medewerkers zich op hun gemak en veilig op het werk. Ze ervaren de vrijheid en ruimte om optimaal te presteren. Concreet kun je denken aan schoonmaakwerkzaamheden, koffievoorzieningen, de aanwezigheid van computers en andere apparatuur. Tegelijkertijd gaat het om het mogelijk maken van de organisatiedoelen en dus om het binnenhalen en behouden van talent. Het raakvlak van facility management en HR is dan ook erg belangrijk.

Zorg & welzijn is een veelomvattend werkveld. Denk aan de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen en huisartsencentra, VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg), ziekenhuizen, overige medisch specialistische zorg en universitair medische centra. Op dit moment is er veel vraag naar nieuwe mensen in zorg en welzijn. Denk dan aan beroepen als verzorgende, verpleegkundige, arts, ambulancemedewerker, doktersassistent, sociaal cultureel werker, activiteitenbegeleider enzovoort. Overweeg jij je te laten omscholen? We kunnen de volgende sites van harte aanbevelen: www.zorginspirator.nl, www.ontdekdezorg.nl, www.youchooz.nl en www.tmrrw.nl. We hopen dat je een leuke zorg-baan vindt in een mooi bedrijf én dat je – net als zoveel collega’s – veel gemak zult ervaren van het Shiftbase pakket. 

Vragen over de Shiftbase software kun je telefonisch stellen via +31 23 711 40 54. Mailen kan ook, gebruik daarvoor info@shiftbase.com.

https://www.shiftbase.com/nl/