Elektrisch Vervoer
Image default
Financieel

Snelheidsboetes, wat moet je daarover weten?

Laat ons eerlijk zijn, iedereen heeft in de praktijk al wel eens te snel gereden. De kans bestaat dat je daarvoor een boete hebt ontvangen. Snelheidsboetesworden in de praktijk ontzettend vaak verstrekt. Afhankelijk van de snelheid die je hebt gereden is het mogelijk dat die boete ook behoorlijk hoog uitvalt. Heb jij een dergelijke boete gekregen, maar ben je van mening dat deze helemaal niet terecht is verstrekt? Dan is het mogelijk om daar beroep tegenaan aan te tekenen. Er zijn wel een aantal niet onbelangrijke zaken waar je op dat vlak rekening mee zal willen en moeten houden.

Hoe kunnen snelheidsboetes worden toegekend?

Laat ons in eerste instantie even kijken naar de manier waarop snelheidsboetes toegekend kunnen worden. Wat dat betreft is het van belang om te weten dat de vaststelling van de inbreuk op twee manieren kan gebeuren. Concreet betekent dit dat:

  1. De vaststelling kan gebeuren door agent;
  2. De vaststelling kan gebeuren door een flitspaal;

Wanneer de tweede situatie van toepassing is op jouw situatie is het zo dat je er rekening mee zal willen houden dat bezwaar aantekenen tegen de boete een behoorlijk lastige opdracht zal worden. Dat niet in het minst omwille van het feit dat er door een flitspaal doorgaans automatisch een foto wordt gemaakt bij het vaststellen van de inbreuk. Het spreekt voor zich dat dergelijk bewijsmateriaal dan ook in de praktijk bijzonder moeilijk te weerleggen valt.

Is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen zo’n boete

Bovenstaande heeft natuurlijk al een klein beetje aangegeven. Of je al dan niet over de mogelijkheid beschikt om succesvol bezwaar aan te tekenen tegen snelheidsboetes is voor een significant deel afhankelijk van de situatie die zich voordoet. Is er sprake van een vaststelling die gebeurt door een flitspaal? Dan is de kans dat je succesvol bezwaar aan kan tekenen relatief klein. Is er echter sprake van een vaststelling die gebeurt door een agent? Dan wordt het een compleet ander verhaal.

Bij een vaststelling bij snelheidsboetes die gebeurt door een agent kan er altijd sprake zijn van een foutieve vaststelling die gebeurt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de agent een inschattingsfout heeft gemaakt. Wanneer er sprake is van een menselijke fout spreekt het voor zich dat de snelheidsboete mogelijks onterecht werd verstrekt. In dat geval zou je er dus bezwaar tegen aan kunnen tekenen. Let wel, je moet er aandachtig voor zijn dat je er wel goed aan doet om de boete tijdig te betalen. Vervolgens kan je een bezwaar aantekenen om het betaalde bedrag terug te krijgen.

Hoe bezwaar aantekenen tegen snelheidsboetes?

Bovenstaande informatie heeft duidelijk gemaakt dat bezwaar aantekenen tegen snelheidsboetes in de praktijk zeker een aanrader kan zijn. Dit gezegd hebbende is het wel belangrijk om even goed na te denken over het type jurist waar je daarvoor een beroep op doet. Hou er namelijk rekening mee dat niet alle juristen werken op basis van een no-cure-no-pay. Is dat niet het geval? Dan kan een niet ingewilligd bezwaar ervoor zorgen dat je met nog meer kosten wordt geconfronteerd. Het spreekt voor zich dat, dat natuurlijk helemaal niet de bedoeling kan zijn, integendeel.