Elektrisch Vervoer
Image default
Energie

Een SCIOS-keuring: wie, wat en waarom?

Een SCIOS-keuring: wat is dat?

Een SCIOS-keuring is een controle van Stichting Certificering Onderhoud en Inspectie van Stookinstallaties. Deze stichting is er om stookinstallaties te controleren op met name veiligheid en goed functioneren. Een aggregaat valt ook onder de noemer ‘stookinstallatie’, omdat deze beschikt over een verbrandingsmotor. Om ervoor te zorgen dat jij zeker weet dat je generator veilig is en te allen tijde goed werkt is de SCIOS-keuring in het leven geroepen.

Wat heb ik aan een SCIOS-keuring?

Een aggregaat is een apparaat dat wordt gebruikt op plekken waar geen stroom beschikbaar is en op plekken waar de stroom niet mag uitvallen. Denk bij het eerstgenoemde aan evenementen op een grasveld en aan matrixborden boven de snelweg. Bij het tweede voorbeeld moet je denken aan ziekenhuizen, verpleeghuizen en de bouwsector. In deze gevallen ontstaat er een enorm probleem wanneer het originele stroomnetwerk wegvalt. Een noodstroomaggregaat biedt dan de oplossing. Je moet er alleen wel op kunnen vertrouwen dat deze dan ook naar behoren werkt en ook echt ondersteuning biedt. De SCIOS-keuring zorgt ervoor dat je deze garantie hebt.

Heb ik wel een SCIOS-keuring nodig?

Het antwoord op deze is helaas niet een simpel ja of nee. Of een keuring van de SCIOS voor jouw aggregaat al dan niet verplicht is kun je ontdekken aan de hand van meerdere factoren. De voornaamste hierbij zijn het vermogen en het feit of je installatie wel- of niet-gasgestookt is. Heb jij een aggregaat met minder dan 20 kW vermogen? Dan zijn zowel wel- als niet-gasgestookte installaties niet verplicht een keuring van de SCIOS te hebben. Heb jij een aggregaat tussen de 20 kW en 100 kW? Dan behoeft een wel-gasgestookte installatie geen verplichting inspectie, en de niet-gasgestookte eens in de vier jaar een inspectie. Heb jij een aggregaat van meer dan 100 kW? In dat geval moet een wel-gasgestookte eens in de vier jaar gecontroleerd worden, en een niet-gasgestookte eens in de twee jaar.

Laat een deskundige je helpen

Het is verstandig om een beroep te doen op een deskundige op dit gebied. Ga voor jezelf na of je stookinstallatie wel of niet een verplichting SCIOS-keuring moet ondergaan en besteedt hier ook veel aandacht aan. Het is immers de bedoeling om jouw aggregaat te keuren op veiligheid en functioneren. Je hebt niks aan een aggregaat die op het moment dat je hem nodig hebt niet naar behoren functioneert. Een SCIOS-keuring geeft jou dus zekerheid dat jij en je werkgever kunnen vertrouwen op het noodstroomaggregaat waarover jullie beschikken.

https://www.bredenoord.com/nl/service/scios/